Fotos del concert del 23 Novembre 2018 a Artés

Instants del concert ofert a Cal Sitjes d’Artés el 23 de Novembre de 2018 Instantes del concierto ofrecido en Cal Sitjes de Artés el 23 de Noviembre de 2018 Moments of the concert offered at Cal Sitjes in Artés on November 23, 2018 – Moments du concert offert à Cal Sitjes d’Artés le 23 novembre 2018.