Què fem?

 

 Ajudem als refugiats per la guerra de Síria a trobar un horitzó digne per a les seves vides i el seu país.

Organitzem, promocionem, coordinem i executem accions destinades a articular recurssos (econòmics i en espècie) que permetin ajudar a assolir els nostres objectius i els d’altres col·laboradors que participen en finalitats semblants o paral·leles.