Avís Legal

 En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI CE), informem als usuaris de les dades de l’empresa propietària d’aquesta web:

Denominació social: ASSOCIACIÓ HORIZON FOR SYRIANS 
Domicili social: Carretera de Sallent B-430 – Mas Canet s/n. 08271 – ARTÉS (Barcelona) – Spain –
CIF: G-67203042
Telèfon: (+34) 688 985 854 
e-mail: info@horizonforsyrians.org 
Nom de domini: www.horizonforsyrians.org 

OBJECTE
L’Associació HORIZON FOR SYRIANS (d’ara endavant, ‘aH4S’), responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí informades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.
L’aH4S es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquests canvis, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web.
PROTECCIÓ DE DADES
L’aH4S està compromesa amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.
De conformitat amb aquesta Llei, informem que la utilització de la nostra pàgina web permet que se’ns facilitin certes dades personals a través l’enviament d’e-mails, però que aquests no són incorporats a cap fitxer de dades ni seran objecte de tractament per part de l’aH4S.
PROPIETAT INTEL•LECTUAL, NORMATIVA I FÒRUM
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de l’aH4S o, si s’escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.
Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel•lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el seu permís previ i per escrit.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a l’aH4S i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. L’aH4S reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel•lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc cap suport, patrocini o recomanació.
L’usuari no pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús privat, ni amb finalitats comercials. L’aH4S vetllarà pel compliment de les anteriors condicions, com per la correcta utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.
LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. Els Jutjats i Tribunals de Manresa, seràn els competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús.
POLÍTICA DE PRIVADESA 
L’aH4S informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recaptats per la navegació o tramesa de dades per e-mail a través del seu lloc web: en aquest sentit, l’aH4S garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.
L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privadesa.
MESURES DE SEGURETAT 
En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, recollida en el Reial decret 1720/2007, s’informa als usuaris que a l’aH4S que les dades personals que es recullen del formulari de contacte, són rebuts per e-mail i no són objecte de tractament, sino únicament de lectura, per part del personal de l’aH4S.
VERACITAT DE LES DADES
L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes. L’usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de quants conflictes o litigis poguessin resultar per la falsedat de les mateixes.
OBTENCIÓ DE «COOKIES» 
El servidor on està allotjada aquesta web utilitza cookies, que quedaran emmagatzemades en l’ordinador del visitant. Les cookies són petits arxius que contenen certa informació sobre la visita a la web, com el dia i l’hora en la qual comença la visita, en la qual s’abandona, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Si l’usuari ho desitja, pot configurar el seu navegador per avisar sobre el registre de cookies, per evitar rebre-les, fet que no impedirà que pugui accedir a la web.
COMUNICACIÓ D’INFORMACIÓ A TERCERS
L’aH4S no cedirà ni comunicarà a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos i sempre d’acord amb el usuari propietari de les dades.
CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB 
L’ús d’aquesta web implica l’acceptació de les següents condicions, declinant realitzar qualsevol reclamació sobre les mateixes:
1. El servidor on està allotjada aquesta web utilitza cookies, que quedaran emmagatzemades en l’ordinador del visitant (veure apartat anterior amb l’explicació d’aquest concepte).
2. L’aH4S podrà modificar el contingut de la web en qualsevol moment i sense previ avís.
3. L’aH4S pot posar a la disposició de l’usuari enllaços o altres elements que permeten l’accés cap a altres llocs web pertanyents a tercers. No comercialitzem els productes i serveis d’aquestes pàgines enllaçades, ni assumim cap tipus de responsabilitat sobre les mateixes, ni sobre la informació continguda en elles, ni la seva veracitat o licitud, ni de qualsevol efectes que poguessin derivar-se. En tot cas, l’ACL (Access Control List) manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
4. No és necessari registrar-se a la web, ni facilitar cap tipus de dada personal, per navegar-hi.
5. L’aH4S no pot garantir el funcionament ininterromput o totalment lliure d’errors d’aquesta web. Per tant, no ens fem responsables de cap dany causat per l’ús d’aquest lloc.
6. L’aH4S no es farà responsable dels danys i perjudicis, propis o a tercers, produïts per un mal ús d’aquesta web per part de l’usuari.
7. L’usuari es compromet a no utilitzar aquesta web per a la realització d’activitats contràries a la llei, a l’ordre públic o a aquestes condicions.
8. L’aH4S no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per tercers generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.
9. L’aH4S no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, l’ACL es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col•laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.
10. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, L’aH4S no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.
En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts i enllaços inclosos aquesta web.
En el següent vincle de texte es publica una còpia dels Estatuts de l’ASSOCIACIÓ HORIZON FOR SYRIANS, sense incloure la informació de filiació personal corresponent als càrrecs i vocals de l’Associació. Si per algún motiu podeu requerir-ne les dades, poseu-vos en contacte amb info@horizonforsyrians.org.

.