Voluntaris per Síria / Voluntarios por Síria

La campanya de recollida de donatius per als damnificats del terratrèmol de Síria del passat dia 6 de febrer, està en marxa i no s’atura.

A l’Escorxador antic (Ateneu) d’Artés, l’activitat no decau: arriben vehicles de tot Catalunya i els voluntaris de l’entorn d’HORIZON FOR SYRIANS (o no), tant aviat descarreguen com classifiquen i etiqueten tot allò que arriba i que s’enviarà cap a Síria a partir del 26 de Febrer.

Cel·lebrem que el Regió 7 se’n hagi fet ressò i esperem que això constribueixi a rebre més ajuda.

———- ———- ———– ———– ——— ———- ———- ———- ———- ———- ———– ———- ———- ———- ———– ———–

La campaña de recogida de donativos para los damnificados del terremoto de Siria del pasado día 6 de febrero, está en marcha y no se detiene.

En el Matadero antiguo (Ateneu) de Artés, la actividad no decae: llegan vehículos de toda Cataluña y los voluntarios del entorno de HORIZON FOR SYRIANS (o no), tan pronto descargan como clasifican y etiquetan todo lo que llega y que se enviará hacia Siria a partir del 26 de Febrero.

Celebramos que el Regió 7 se haya hecho eco de ello y esperamos que esto contribuya a recibir más ayuda.